Referent miestnych daní a poplatkov

Popis pracovnej činnosti zamestnanca:

Komplexné odborné zabezpečenie správy dane z nehnuteľností, zabezpečovanie činnosti súvisiacich s vymáhaním nedoplatkov vzniknutých na dani z nehnuteľnosti a poplatkov, samostatné odborné zabezpečovanie správy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dane za psa, dane za verejné priestranstvá, samostatné odborné zabezpečovanie správy poplatku za stočné, samostatné odborné vybavovanie agendy- vedenie pokladne, tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie vnútorných predpisov, usmernení a všeobecne záväzných nariadení.

 

Charakteristika činnosti organizácie: Našim klientom je  Obecný úrad Čaňa

Dátum nástupu do zamestnania: január  2019

Pracovný pomer : Hlavný pracovný pomer, plný úväzok

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, Čaňa

Mzda: od 650 EUR, v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov

 

 

Požiadavky:

Vzdelanie: SŠ - s maturitou,  VŠ - ekonomické  ( ekonomické výhodou)

Prax v odbore je výhodou

Iné požiadavky: komunikatívnosť, schopnosť samostatne pracovať, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, bezúhonnosť

Informačné systémy: KORWIN, DCOM

 

Kontakt:

Mgr. Petra Helcmanovska - 0905 469 622, helcmanovska@person.sk