img

Analýza tréningových potrieb

Analýza tréningových potrieb smeruje k identifikácii a analýze vzdelávacích potrieb pracovníkov alebo skupín vo firme, aby sa dobre špecifikovali tréningy na konkrétnu cieľovú skupinu. Cieľom je mať relevantné údaje o súčasnom stave i dlhodobých plánoch firmy, ktoré sa premietajú do požiadaviek na ľudský faktor, aké sú nové potreby ľudských zdrojov a kompetencií.

Analýza tréningových potrieb slúži na cielené a správne zvolené vzdelávanie pracovníkov a umožní Vám lepšie pripraviť vašich pracovníkov na nové úlohy alebo na konkrétnu prácu. Firma niekedy ani nemusí správne vnímať potreby pracovníkov, v takom zmysle, aby sa lepšie pracovník či firma rozvíjala, preto je nutné pri tejto analýze stretnúť sa nielen s vedením či HR manažérom, ale aj so skupinou pracovníkov, pre ktorých sa bude cielene pripravovať ďalšie vzdelávanie.

 

Ako prebieha analýza tréningových potrieb?

  • Realizujeme  u vás analýzu pracovného miesta, náplne práce ľudí, ktorých bude firma ďalej školiť
  • Zostavujeme zoznam kompetencií potrebných pre výkon každej aktivity pracovníkov
  • Realizujeme individuálne rozhovory s jednotlivými pracovníkmi o ich očakávaniach od školení, prípadne potreby pomoci pri výkone práce, ich motivácii vzdelávať sa, o ich úrovni sebareflexie a motivácii pracovať na danom mieste. Alternatívou môže byť aj – facilitované skupinové stretnutie s pracovníkmi
  • Stretnutie s pracovníkmi HR a vedenia  a zistenie ich očakávaní od školení, čo sa majú pracovníci naučiť a odniesť si do svojej práce, aby sa dobre naplánoval obsah školení
  • Vyhodnotenie získaných výsledkov a návrh realizácie tréningov, školení tak, aby sa dosiahli očakávané ciele nielen počas školení ale aj v praxi

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.