img

Tréning a rozvoj

Tréningy, školenia, kurzy

Stále viac zamestnávateľov súčasnej doby zisťuje, že  je nutná starostlivosť o ľudský potenciál, preto investujú do ďalšieho vzdelávania svojich pracovníkov. Uvedomujú si, že zlepšením vedomostí a rozvojom zručností sa dosahuje u pracovníkov zmena v správaní. Vychádzame v ústrety týmto trendom a pripravujeme tréningy, školenia a kurzy podľa potrieb spoločnosti, ktorá má záujem investovať do svojich ľudí.

Tréning a rozvoj pracovníkov zabezpečujeme podľa najmodernejších trendov v oblasti vzdelávania. Naše školiace aktivity koncipujeme tak, aby:

  • 65% času bolo v nácvikuTréning a rozvoj ľudí
  • 20% v diskusii
  • 15% vo forme výkladu

Volíme individuálny prístup k  požiadavke, pretože je nám vlastné zostavovanie individuálneho tréningového plánu podľa potrieb firmy.
Zameriavame sa na rozšírenie repertoáru profesionálneho správania sa pracovníka.
Každú vzdelávaciu akciu vyhodnocujeme .
Pri príprave a vyhodnotení akcie zohľadňujeme kontext, to nám pomáha aby sme navrhovali aj systémové zmeny a prispeli podnetmi k organizačnej kultúre firmy, našim cieľom je posilňovanie princípov "učiacej sa organizácie".

Lektorský tím

  • Disponujeme kvalitnými lektormi, ktorí majú dlhodobé skúsenosti
  • Lektori majú prevažne psychologické vzdelanie  a sú medzinárodne certifikovaní ako lektori
  • Ide o erudovaných lektorov, spôsobilých pracovať so skupinou
  • Každé školenie, kurz a tréning majú garanta v odbornej oblasti

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.