Kazuistika

Klient: 6 ročné dievčatko
Diagnóza: parciálna epilepsia so sekundárnou generalizáciou


Anamnéza:

Tehotenstvo matky našej klientky prebehlo bez komplikácií, matka počas neho podstúpila RTG vyšetrenie chrbtice. Pôrod prebehol cisárskym rezom kvôli omotanej pupočnej šnúre okolo krku klientky. Popôrodná adaptácia a následný psychomotorický vývin boli primerané, klientka prekonala v detstve bežné ochorenia. Vyrastá v úplnej rodine a má o 2 roky mladšieho brata.


Nález:

Keď mala klientka takmer 5 rokov a bola nachladená, matka ju po návrate zo škôlky dala spať, a keď ju išla zobudiť, našla ju s otvorenými očami. Klientka začala reagovať až po osprchovaní, ale pamätala si, čo s ňou mamka robila. V neurologickej správe je záznam o tom, že mávala nepokojný spánok s prejavmi pavor nocturnus, resp. aj suspektné prejavy somnambulizmu. V tom čase bola charakterizovaná ako citlivá osobnosť, v správaní s prejavmi vzdoru. Záznam EEG bol tvorený základnou rýchlejšou theta aktivitou s prímesou alpha aktivity, boli zachytené sporadicky synchrónne aj asynchrónne ostré vlny a komplexy SW, iritačné ložisko F-C-T 1.sin s tendenciou ku krátkodobej generalizácii. Bola jej stanovená diagnóza parciálna epilepsia so sekundárnou generalizáciou. Odporúčaná bola farmakologická liečba a pravidelná životospráva. Pri kontrolnom vyšetrení bol EEG nález zlepšený, ložisko bolo liečbou modifikované. Bol indikovaný odklad školskej dochádzky. Po takmer roku, kedy sa mala dobre, mala v škôlke záchvat – absenciu, po ktorom aj zvracala. Pacientka bola ako 6-ročná prijatá na oddelenie detskej neurológie na vyšetrenie MRI mozgu v celkovej anestézii. MR nález bol negatívny na prítomnosť ložiskových zmien Tu charakteru. Realizované bolo aj kontrolné EEG vyšetrenie, pri ktorom bolo prítomné iritačné ložisko okcipitálne vľavo zvýrazňujúce sa počas nonREM spánku. Pacientka opäť podstúpila EEG vyšetrenie ako 6,5 ročná. Zistený bol základný rytmus theta a alpha veľmi nepravidelného tvaru veľmi nízkej amplitúdy. Objavila sa epizóda ostré vlny pomalé vlny, generalizovaná s maximom frontálne. Záznam bol frekvenčne v medziach normy, patologicky sa javil SW komplex s maximom frontálne sin. Určitá ložisková prevaha okcipitálne  a frontálne vľavo. Po krátkom čase sa celý záznam spomalil do delta rytmu. Odporúčaný bol EEG Biofeedback aspoň 4x týždenne, pričom tréning by mal začať pravou hemisférou a postupne trénovať aj priamo nad úrazovým ložiskom pre potlačenie SW aktivity. Odporúčané bolo aj dodržiavanie správneho diétneho režimu (bez lepku, cukru a mlieka) a doplnenie zdravých tukov do stravy. Matka pacientky uprednostňuje pred farmakoterapiou alternatívne spôsoby liečby, preto sa rozhodla, že bude nosiť klientku na EEG biofeedback 2x týždenne a klientka zároveň užíva aj rôzne doplnky výživy.


Priebeh EEG biofeedback terapie:

Podľa slov mamičky klientka udržala krátko pozornosť, často striedala hrové aktivity. Bola súťaživá a veľmi orientovaná na úspech, pri neúspechu zanechávala aktivitu. Pri prvom stretnutí s nami sa klientka správala nesmelo až bojazlivo, verbálne sa takmer neprejavovala. Pri ďalších stretnutiach sa začala správať uvoľnenejšie, spontánne hovorila o tom, čo má nové, o kamarátkach v škôlke a podobne. Túžba po stále nových podnetoch sa prejavila aj v tréningoch, relatívne rýchlo sa začala nudiť pri hre, ktorú už poznala, priala si hry často striedať a niektoré hry, ktoré hrala už viackrát, začala odmietať. S pribúdajúcim počtom tréningov sa postupne ustálila pri jednej hre, ktorú si vyberala opakovane niekoľko kôl za sebou. Javila záujem o elektródy a o to, čo vidíme na počítači. Pýtala sa na číslice znázorňujúce počet bodov a chcela vedieť, či je to dosť veľa, bola zvedavá na počet hier, ktoré ju ešte čakajú. Pri kontrolnom stretnutí po 15 tréningoch mamička udávala, že klientka bola po prvých tréningoch unavená, niekedy zaspala aj v aute na ceste domov, ale všimla si zlepšenie pozornosti klientky, ktorá dlhšie zotrvá v hre a s jednou hračkou sa dokázala hrať hodinu až dve. Zároveň si u nej všimla väčšiu samostatnosť, pri hre prestala vyžadovať prítomnosť inej osoby a začala javiť väčší záujem o kresbu a tvorivé aktivity. Od začiatku tréningov má klientka pokojnejší spánok, vymizli nočné desy a námesačnosť. Mamička zaznamenala aj určité upokojenie sa klientky v emočnej oblasti, je na matku viac naviazaná, nie je taká „veľká“ ako predtým. V škôlke pani učiteľky zaznamenali, že klientka sa dokáže dlhšie sústrediť na edukačné aktivity a v jej kresbe sa objavuje väčší počet detailov. Počas tréningov sme ale narazili na problém s určitým skreslením výsledkov pohybmi klientky. Obvykle pri prvých hrách nemala problém obsedieť, no s pribúdajúcim časom tréningu bolo viac aj jej pohybov (hľadala si na stoličke inú polohu, chytala si ušné elektródy, prekladala si nôžky a pod.), čo mohlo súvisieť aj s únavou, resp. nudou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre pokračovanie v tréningoch alternatívnym spôsobom, pri ktorom mala klientka uvoľnene sedieť a sústrediť sa na nami čítanú rozprávku. Spočiatku trvala na tom, aby si počas prestávky prezrela obrázky v celej knihe a nedala si knihu vziať, po čase bola možná dohoda, že si vyberie rozprávku, prezrie si obrázky na najbližších stranách a budeme pokračovať v tréningu. Po 20 stretnutiach sme začali trénovať aj na ľavej hemisfére a okrem rozprávok a hier sme do tréningov zapojili aj relaxačnú hudbu, čo klientka uvítala. V tomto štádiu terapie sme si všimli, že klientka je aj na tréningoch pokojnejšia, pôsobí vyrovnanejšie a dlhšiu dobu venuje pozornosť tréningu (niekedy si žiada aj dve kolá bez prestávky). V tréningoch budeme pokračovať uvedeným spôsobom 20 stretnutí, po ktorých prehodnotíme ďalšie smerovanie terapie s ohľadom na dosiahnuté výsledky.


Záver a efekt liečby:

Priebeh a priebežné výsledky EEG biofeedback terapie celkovo u klientky hodnotíme pozitívne a očakávame ďalšie zlepšenie zdravotného stavu našej klientky.

 

„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto vedecká monografia/publikácia/oznámenie reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto vedeckej monografii/publikácii/oznámení.“

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.