img

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika Vám umožní posúdiť pracovníka z týchto hľadísk:

 • Osobnostné charakteristiky : extroverzia- introverzia, dominancia- submisivita, flexibilita -rigidita, emočná stabilita- labilita, ambicióznosť, presadenie sa, aktivita- pasivita, schopnosť znášať stres, sociabilita a komunikácia, rozhodovacie schopnosti a pod.
 • Charakterové vlastnosti: dôveryhodnosť, svedomitosť, spoľahlivosť, čestnosť , loajalita a pod.
 • Motivácia a zameranosť: motivácia pre osobný rast, rozvoj, pre daný druh práce
 • Temperament: sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik
 • Schopnosti: úroveň intelektových schopností , technické myslenie, tvorivosť, manažérske schopnosti
 • Vôľové vlastnosti:   orientácia na cieľ, vytrvalosť a pod.

Psychologickú diagnostiku odporúčame využiť pri výbere nových pracovníkov napr. v najužšom kole výberu, alebo pri výbere pracovníkov na kariérový postup vo firme, alebo pri začleňovaní pracovníka do nového pracovného tímu, či iných zmenách v súlade so strategickými cieľmi firmy.

Psychologická diagnostika na žiadosť jednotlivca: 

Objednanie po telefóne s uvedením dôvodu psychodiagnostiky. 

Cena psychologickej diagnostiky sa odvíja od rozsahu posúdenia osoby ako aj podľa účelu, či sa bude jednať o komplexnú diagnostiku alebo špecifickú.

 

 

Ako zistím, že potrebujeme psychologickú diagnostiku?

 • Ak potrebujete zistiť, či bude pracovník dlhodobo schopný vykonávať istý druh práce, či má dispozície na tímovú alebo samostatnú prácu
 • Ak  potrebujete zistiť, či je spôsobilý prevziať zodpovednosť, rozhodovať, viesť tím, motivovať druhých, či získať ich pre spoluprácu
 • Ak je pre výkon práce potrebná empatia, komunikačné schopnosti, trpezlivosť, koncentrácia
 • Ak chcete mať aj nezávislé výsledky a nebyť ovplyvnený dojmom, ale mať aj objektívne podklady pre svoje rozhodnutie
 • Ak potrebujete pri výbere nových pracovníkov posúdiť viacero kandidátov môžeme vám ponúknuť aj Assessment Centre, - metódu, ktorá je založená na pozorovaní a diagnostike uchádzačov v navodených modelových situáciach a následnom pozorovaní zručností, schopností účastníkov s požiadavkami na výkon vašej konkrétnej pracovnej pozície

 

Čo mám spraviť ak chcem psychologickú diagnostiku?

 • Pripraviť si okruhy pracovných činností, ktoré potrebujete mať posúdené na dané pracovné miesto, činnosť, osobu a pod.
 • Zaručujeme vám vysokú objektivitu pri posudzovaní pracovníkov (nových alebo existujúcich), náš pohľad na nich nie je ovplyvnený pracovným zaradením účastníkov
 • Kontaktovať nás s požiadavkou na psychologickú diagnostiku s vypracovaním profesného profilu pracovníka

Zmluvy s poisťovňami nemáme.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.