Prieskum spokojnosti zamestnancov

Prieskum spokojnosti zamestnancov je možnosť spojená s hľadaním opatrení na riešenie niektorých problémov v organizácii, ktoré majú dopad na pracovnú výkonnosť, motiváciu pracovníkov, fluktuáciu a pod.

Prieskum spokojnosti zamestnancov poskytne objektívny pohľad na  aktuálne a kľúčové problémy spoločnosti a pohľad ako  ich vidia zamestnanci ( na mieru a faktory spokojnosti a lojality zamestnancov, identifikuje problémové oblasti a navrhne kroky vedúce k zlepšeniu zistených nedostatkov.) Pracovná spokojnosť hovorí o individuálnom postoji zamestnanca k svojej práci, ktorý sa formuje počas jeho pôsobenia v organizácii. Informácie získané z prieskumu spokojnosti sú vhodným prostriedkom na spätnú väzbu pri vedení spoločnosti a riadení užitočných a efektívnych zmien.

 

Ako zistím, že potrebujeme prieskum spokojnosti?

  • Prieskum môžete využiť aj na identifikáciu silných a slabých stránok organizácie, testovanie postojov voči zmenám v organizácii, vyhodnocovanie dopadov týchto zmien, ale aj identifikáciu dlhodobých cieľov organizácie.
  • Ak chcete zistiť kto a čo rozhoduje o pracovnom výkone a kde sú rezervy.
  • Ak chcete poznať motiváciu a stimuláciu pracovníkov

 

Ako prebieha prieskum spokojnosti zamestnancov?

  • Použitie dotazníkovej metódy, ktorá sa uskutoční anonymne
  • Štrukturované rozhovory a workshopy  na kvalitatívnu analýzu
  • Zmapovanie kľúčových problémov v súčasnej dobe a návrh na riešenie do budúcnosti
  • Návrh a odporúčania podľa objektívnych zistení  a návrh na odstránenie príčin prípadnej nespokojnosti zamestnancov či kľúčových problémov

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.