Baum test

Termín kurzu:  21.06.2021  pri dodržaní proti pandemických opatrení

 

Cieľ školenia:  poznanie a zvládnutie základov tejto projektívnej techniky

 

Obsahové zameranie:

  • Teoretický úvod do testu
  • Administrácia a inštruktáž testu
  • Základné princípy a postup pri interpretácií znakov kresby
  • Príklady pre interpretáciu
  • Podrobný rozbor konkrétnych kresieb
  • Analýza vlastnej kresby stromu

 

Cieľová skupina:  Psychológovia  alebo študenti psychológie po ukončenom bakalárskom štúdiu v odbore psychológia

 

Cena kurzu: 75,- €/ osoba  - psychológovia

                        55,- €/ osoba - študenti psychológie (v 4. a 5. ročníku)

 

Osvedčenie:   Absolventi obdržia osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

 

Lektor :  PhDr. Eva Sklenárová, psychológ a psychoterapeut

 

Min. počet účastníkov: 8; Max. počet účastníkov: 12.

Pokyny dostanú prihlásené osoby na mail.