img

Koučing

Koučovanie je proces, spolupráce kouča s manažérom, zameraný na hľadanie optimálnych riešení, rozuzlenie problémov, nachádzanie nových pohľadov a väzieb, hľadanie alternatívnych riešení, variánt. Proces koučovania ujasňuje spôsob riešenia, vedie k prijatiu rozhodnutia, dovádza manažérov k záverom, navrhuje akčný plán, alebo spôsob realizácie rozhodnutia. Prínosom je podpora rozvoja produktívnych vzťahov prinášajúcich výsledky.

Koučing Hlavným cieľom koučovania je viesť manažérov k prehodnoteniu seba samých a svojho správania, aby sa tak ich každodenná manažérska práca rozvíjala a mala účinný dopad. Koučovanie spočíva na detailnej znalosti ľudskej komplexnosti, ktorá umožňuje analyzovať správanie v rôznych situáciách  a preto spoločnosť PERSON ponúka vysokokvalifikovaných koučov, psychológov, ktorí sú zárukou poskytnutia kvalitného koučovacieho porcesu pre manažérov.

 

Ako zistím, že potrebujeme koučing?

  • Ak chceme pomôcť individuálne svojim manažérom v ďalšom profesnom raste a v rozvoji jeho manažérskych kompetencií
  • Ak nechceme stratiť výkonnosť a efektívnosť
  • Ak spoločnosť nedisponuje človekom, ktorý by realizoval interný koučing

 

Ako prebieha koučing?

Kouč dáva predovšetkým otázky na riešený problém, či prejednávanú problematiku, ponúka možnosť pozrieť sa na veci z iného pohľadu, násjť väzby a súvislosti, ktoré sa nevzali v prvom pláne do úvahy. Kladie často aj nepríjemné otázky tak, aby sa koučovaná osoba musela zamyslieť nad riešením, väzbami, dopadmi a pod.. Ponúka aj svoj pohľad na riešený problém, svoje skúsenosti, podporuje nachádzanie ďalších alternatívnych riešení.

Témy koučovania: ide o to, aby si na prvom stretnutí kouč a manažér dohodli a vyjasnili proces spolupráce, oblasti a témy koučovania, časový harmonogram. Témy sú obvyklé tieto:

Oblasť vzťahujúca sa k riadeniu spoločnosti, vedenie pracovníkov, stratégia, riešenie konkrétnych postupov apod.

Doporučujeme kombináciu riešenia strategických /dlhodobých / záležitostí a operatívnych problémov. Tému alebo oblasť koučovania  si vyberá koučovaná  osoba- manažér. Ide  o témy, ktoré sú pre koučovaného manažéra súčasnou alebo perspektívnou prioritou.

 

Čo dosiahnem vhodným koučingom?

Pri koučingu sa môže dosiahnúť:

  • objavuje potenciál
  • vytvára stratégiu pre daný cieľ a dané prostredie
  • vytvára plán tréningu alebo opravné akcie
  • asistuje, motivuje, podporuje
  • analyzuje výsledky a ťažkosti

Kouč nie je  špecialista v odbore podnikania koučovanej osoby, naopak je úplne nestranný a nezaujatý, preto je možné nachádzať nové a efektívnejšie cesty.

 

Čo mám spraviť ak chcem od Vás koučing

  • Kontaktovať našu spoločnosť, premyslieť si ,aké manažérske kompetencie by sa mali rozvíjať
  • Vybrať manažérov, ktorým poskytne firma túto formu manažérskeho rozvoja.

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.