img

Psychoterapia

Psychoterapia ako liečebná metóda je proces ako dostať pod kontrolu obťažujúce a nepríjemné príznaky, aby človek lepšie fungoval. Ide o liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ktoré prinášajú zmenu v prežívaní, správaní. Aj keď ide najčastejšie o rozhovory, je to predsa aktívny proces, ktorý si vyžaduje sústredenosť, energiu a angažovanosť oboch strán- klienta i terapeuta. Rozhovory prebiehajú v dôvernej atmosfére, najčastejšie ide o opakované  stretnutia aspoň raz za týždeň, pričom štandardne jedno stretnutie trvá 50 minút.  Po telefonickej bezplatnej konzultácii do 20 minút, sa dohodne osobné stretnutie, na ktorom sa spoločne s terapeutom identifikujú problémy a terapeut pomáha klientovi v ich prekonávaní s cieľom, aby sa dosiahla očakávaná zmena, aby si klient lepšie rozumel.

Psychoterapia je vhodná ak sami neviete nájsť riešenie :

 • Pri depresii, úzkostných stavoch, v nadmernom strese, pri smútku, strachu, pocite izolácie
 • Ak máte konfliktné a nevyriešené vzťahy
 • Pri manželských problémoch / párových problémoch/
 • Pri problémoch vo výchove detí
 • Pri problémoch s nadväzovaním kontaktov

 

Kontrakt o psychoterapeutickom stretnutí:

Na prvých stretnutiach sa klient dohodne s terapeutom o dĺžke terapeutických stretnutí, ktorá môže byť flexibilná  a to od jedného stretnutia až neobmedzene. (Optimálny počet sedení je 10 až 16.) Ak sa klient rozhodne na dlhšiu spoluprácu, spoločne sa dohodnú postupy ako často a ako dlho si želá byť v terapii. Optimálne je raz za týždeň (jedno stretnutie je 50 minút), pričom klient môže aj sám terapiu prerušiť, očakáva sa, že to preberie vopred s terapeutom.

 

Ponúkame Vám:

 • Skúseného terapeuta s terapeutickým dlhodobým výcvikom v PCA ( Person Centred Approach) a je v zozname pracovísk s licenciou pre psychoterapiu v Slovenskej komore psychológov. Je to prístup, kde terapeut sprevádza klienta pri riešení problémov, kladie otázky, počúva ho, smeruje sa k dosiahnutiu zmien, ktoré sú pre klienta potrebné.
 • Diskrétnosť a dôvernú atmosféru
 • Časovú flexibilitu a prispôsobenie
 • Individuálny prístup, diskrétnosť a promptný termín

 

Cenník:

 • Úvodná telefonická konzultácia je zdarma
 • Individuálne sedenie                                    50 eur / 50 minút
 • Párové sedenie                                             65 eur / 50 minút
 • Krízové poradenstvo                                    40 eur / 50 minút
 •  
 • Možnosť objednať si na jedno stretnutie aj dvojnásobok minút, cena sa potom kumuluje
 • Naše pracovisko nemá zmluvu s poisťovňami.

 

Spôsob objednania: mailom na adrese: sklenarova@person.sk

Telefonicky: 0907 94 94 99

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.