img

Vyšetrenie detí v školskej pripravenosti pred vstupom do školy

Naša ponuka:

Vyšetrenie školskej pripravenosti dieťaťa, ak máte podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivitu alebo sa dieťa ťažšie adaptuje na nové prostredie.

Na vyžiadanie materskej škôlky urobíme depistáž posúdenia u všetkých detí v školskej pripravenosti.

 

 

(Vyšetrenie školskej pripravenosti Person.pdf)