img

Povedali o nás

Embraco Slovakia:  Danilo Roos generálny riaditeľ:

„S potešením Vám oznamujeme, že Embraco Slovakia získalo medzinárodný certifikát kvality ISO 9001:2000. Systém manažérstva kvality v našom závode bol implementovaný v rámci korporatívneho riadenia kvality. Sme veľmi radi, že tento úspech sme dosiahli vďaka sústredenému úsiliu zamestnancov ale tiež Vás, našich partnerov. I Vaša kvalitná práca a Vaše požiadavky prispeli k vyššej úrovni procesov a tým aj k získaniu certifikátu ISO. Vážime si to a ďakujeme.„

 

ING Životná poisťovňa, a.s. : Jana Rondošová, obchodná riaditeľka:

„Ako leader v oblasti osobných financií sme si pre realizáciu HR projektu obchodnej služby vybrali strategického partnera 100% profesionála  - spoločnosť PERSON s.r.o.“

 

List starostu obce Valaliky, Ing. Štefan Petrík:

„Obec Valaliky spolupracuje s Vašou agentúrou už dlhší čas. Za vyvrcholenie tejto spolupráce považujem našu účasť na projekte „Šanca na rovnosť“. Chcem Vám poďakovať za pozvanie do tohto projektu a zároveň vysloviť uznanie nad profesionalitou, s akou ste celý projekt viedli. Mňa osobne, ako aj moje kolegyne a kolegov účasť na projekte obohatila a ozrejmila, aké sú v súčasnosti trendy v práci s ľuďmi vo svete.

Rodovo orientovanú politiky chápeme smerom dovnútra- k našim zamestnancom, ale aj smerom navonok- vytvárať možnosti v obci pre všetkých obyvateľov.“ 

 

List prokuristu spoločnosti  Syráreň Bel Slovensko, a.s., Mgr. Vladimír Homola:

„Vážený organizátori a spolurealizátori projektu Equal- Šanca na rovnosť, dovoľte mi, aby som sa Vám v mene firmy Syráreň Bel Slovensko a.s. poďakoval za oslovenie a možnosť zúčastniť sa projektu. Som hrdý na to, že sa nám podarilo získať certifikát rodovo zodpovednej organizácie.

Tento certifikát je významným ocenením našej snahy neustále zlepšovať prácu s ľudskými zdrojmi ako najdôležitejším faktorom úspešnosti firmy. Zároveň nás motivuje pokračovať ďalej. Množstvo podnetov a inšpirácie, ktoré sme získali či už počas projektu, alebo v rámci výmeny názorov a skúseností ocenených firiem a ďalších účastníkov medzinárodnej konferencie „Šanca na rovnosť“ bude hnacím motorom v tomto úsilí pokračovať ďalej.“ 

 

List riaditeľa spoločnosti HOWE Slovensko s.r.o., Ing. Richard Duda, MBA

„Ako firma sme vstúpili do projektu „Šanca na rovnosť“ schváleným v rámci výzvy spoločnosti EQUAL, pod záštitou personálnej agentúry PERSON s.r.o.  Sme firma, ktorá zamestnáva tak ženy, ako aj mužov, rôzne vekové kategórie a myšlienka vstúpiť do projektu zaoberajúca sa problémami rovností šancí nás nadchla a vedeli sme, že sa opäť posunieme niekam dopredu.

Počas projektu sa vykonávali s našimi zamestnancami monitoringy a rozhovory. Boli uskutočnené školenia. Zo všetkých týchto aktivít sme dostali výstupy, ktoré sme spoločne prebrali, navrhli opatrenia ako sa môžeme zlepšiť. Výstupy z rozhovorov a monitoringu nám ukázali, že komunikácia so zamestnancami a riešenie ich „boľačiek“ je pre obe strany veľmi dôležité. Ak vedia, že majú možnosť vyjadriť svoj názor a snahu vždy oceníme, otvoril sa priestor pre ich tvorivosť a neustále zlepšovanie vo výrobnom procese. Školenia pomohli našim mladým vedúcim pracovníkom, ktorí nemali možnosť v žiadnom inom zamestnaní získať tieto skúsenosti, pretože je to ich prvá práca. Vymenovali sme iba zopár prínosov z tohto procesu, ale je ich viac.“

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.