img

Assessment centre

Assessment Centre lepší prístup na výber pracovníkov ( termín sa niekedy prekladal ako diagnosticko výcvikový program), ktorý tvorí celý rad hodnotiacich postupov a má obvykle tieto charakteristiky:

 1. najviac sa sústreďuje na správanie pracovníkov
 2. využívajú sa rôzne úlohy, ktoré zachytávajú a simulujú kľúčové pracovné aspekty na danom
 3. pracovnom mieste, pričom sa predpokladá, že počas tejto simulácie  pracovný výkon uchádzača bude predpovedať jeho budúce pracovné správanie
 4. ako doplnok k skupinovým úlohám sa používajú ak osobné pohovory a testy
 5. Výkon sa meria v niekoľkých úrovniach a to z hľadiska schopnosti , ktoré sa vyžadujú pre  dosiahnutie žiadúcej úrovne na konkrétnom pracovnom mieste
 6. niekoľko uchádzačov sa posudzuje naraz, aby mali možnosť vzájomnej interakcie a aby atmosféra medzi nimi bola pri plnení úloh otvorenejšia a participatívnejšia
 7. pre dosiahnutie objektivity hodnotenia využívame viacerých odborných hodnotiteľov či pozorovateľov, alebo sa zapoja aj vedúci pracovníci z Vašej firmy. Tým sa dosiahnu dôveryhodnejšie výsledky.

Assessment Centre je elegantné riešenie a dobrá príležitosť pre posúdenie toho, do akej miery vyhovujú uchádzači vašej firemnej kultúre. Dokážeme realizovať kvalitné Assessment centre, ktoré vedie k predpovedi budúceho rozvoja pracovníka, než predtým používané tradičné spôsoby.

 

Ako zistím, že potrebujeme AC?

 • Ak hľadáte výkonného pracovníka , alebo špecialistu so zárukou okamžitého dobrého pracovného výkonu
 • Ak neviete či nemáte čas na odborný výber pracovníka
 • Ak spoločnosť nedisponuje personálnym oddelením, alebo pracovníkmi, ktorí takúto aktivitu môžu realizovať

 

Čo dosiahnem vhodným AC?

 • Získate nezainteresovanú a objektívnu informáciu o kandidátoch
 • Získate prehľad o potencionalitách pracovníka
 • Získate objektivitu počas a v priebehu výberu
 • Získate informáciu o silných a slabých stránkach kandidátov, aj vybratého

 

Čo mám spraviť ak chcem Assessment Centre?

 • Pripraviť pracovné náplne pracovníkov, typické pracovné úlohy na danom mieste
 • Pripraviť hodnotiteľov za účasti našej personálnej spoločnosti na priebeh daného spôsobu výberu

 

AC od Person, s.r.o. Vám pomôže efektívne vybrať najlepšieho pracovníka.