img

Assessment centre

Assessment Centre lepší prístup na výber pracovníkov ( termín sa niekedy prekladal ako diagnosticko výcvikový program), ktorý tvorí celý rad hodnotiacich postupov a má obvykle tieto charakteristiky:

 1. najviac sa sústreďuje na správanie pracovníkov
 2. využívajú sa rôzne úlohy, ktoré zachytávajú a simulujú kľúčové pracovné aspekty na danom
 3. pracovnom mieste, pričom sa predpokladá, že počas tejto simulácie  pracovný výkon uchádzača bude predpovedať jeho budúce pracovné správanie
 4. ako doplnok k skupinovým úlohám sa používajú ak osobné pohovory a testy
 5. Výkon sa meria v niekoľkých úrovniach a to z hľadiska schopnosti , ktoré sa vyžadujú pre  dosiahnutie žiadúcej úrovne na konkrétnom pracovnom mieste
 6. niekoľko uchádzačov sa posudzuje naraz, aby mali možnosť vzájomnej interakcie a aby atmosféra medzi nimi bola pri plnení úloh otvorenejšia a participatívnejšia
 7. pre dosiahnutie objektivity hodnotenia využívame viacerých odborných hodnotiteľov či pozorovateľov, alebo sa zapoja aj vedúci pracovníci z Vašej firmy. Tým sa dosiahnu dôveryhodnejšie výsledky.

Assessment Centre je elegantné riešenie a dobrá príležitosť pre posúdenie toho, do akej miery vyhovujú uchádzači vašej firemnej kultúre. Dokážeme realizovať kvalitné Assessment centre, ktoré vedie k predpovedi budúceho rozvoja pracovníka, než predtým používané tradičné spôsoby.

 

Ako zistím, že potrebujeme AC?

 • Ak hľadáte výkonného pracovníka , alebo špecialistu so zárukou okamžitého dobrého pracovného výkonu
 • Ak neviete či nemáte čas na odborný výber pracovníka
 • Ak spoločnosť nedisponuje personálnym oddelením, alebo pracovníkmi, ktorí takúto aktivitu môžu realizovať

 

Čo dosiahnem vhodným AC?

 • Získate nezainteresovanú a objektívnu informáciu o kandidátoch
 • Získate prehľad o potencionalitách pracovníka
 • Získate objektivitu počas a v priebehu výberu
 • Získate informáciu o silných a slabých stránkach kandidátov, aj vybratého

 

Čo mám spraviť ak chcem Assessment Centre?

 • Pripraviť pracovné náplne pracovníkov, typické pracovné úlohy na danom mieste
 • Pripraviť hodnotiteľov za účasti našej personálnej spoločnosti na priebeh daného spôsobu výberu

 

AC od Person, s.r.o. Vám pomôže efektívne vybrať najlepšieho pracovníka.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.