img

Školenia pre psychológov

Používanie a interpretácia Baum testu (len pre psychológov alebo študentov od 3. ročníka psychológie).