img

Development Centre

Development Centre je v súčasnej dobe jeden z najspoľahlivejších nástrojov na poznanie a posúdenie potenciálu človeka, jeho predpokladov na výkon pracovnej činnosti. DC je tvorený komplexným súborom individuálnych a skupinových diagnostických nástrojov, ktoré umožňujú dôkladné zmapovanie sledovaných ukazovateľov – pomáhajú stanoviť osobnostné charakteristiky účastníkov, definovať ich silné stránky, nájsť rezervy, identifikovať rozvojové potreby, pracovné potencionality účastníkov Development centra s cieľom  určiť im možnosti budúceho kariérneho rozvoja. Skupinové techniky a úlohy potom ukážu charakteristiky jednotlivých účastníkov v kontexte tímovej spolupráce a komunikácie.

Úlohy sú navrhnuté tak, aby každý účastník mal rovnakú príležitosť preukázať svoje kompetencie.

V rámci DC sú kombinované rôzne metódy (pozorovanie, psychotesty, rozhovory), účastníkom DC sú predložené individuálne a skupinové úlohy, pri riešení ktorých ich pozoruje skupina hodnotiteľov. Súčasťou  DC sú aj osobné štruktúrované rozhovory s každým kandidátom individuálne.

DC je riešenie pre meranie potenciálu Vašich pracovníkov, so zameraním na rozvoj ich predpokladov a zručností, pričom vychádzame z kompetenčných modelov, tomu zodpovedajú aj všetky nami použité metodiky.

 

Ako zistím, že potrebujeme DC?

  • Ak chcete pripraviť cyklus vzdelávania vo firme
  • Ak máte záujem získať informácie o kľúčových charakteristikách ľudí alebo o celej pracovnej skupine
  • Ak potrebujete získať profily pracovníkov s ich silnými a slabými stránkami
  • Ak chcete, aby pracovníci podávali vyšší pracovný výkon, alebo ich pripravovať na vyššie pracovné pozície
  • Ak si chcete efektívne nastaviť procesy vzdelávania pracovníkov
  • Ak chcete efektívne cieliť rozvoj pracovníkov vo firme

 

Čo mám spraviť ak chcem od Vás Development Centre?

Kontaktovať spoločnosť PERSON s.r.o., odborný garant pre túto oblasť je : PhDr. Eva Sklenárová

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.