img

Hodnotenie pracovníkov, hodnotiace rozhovory

Hodnotenie pracovníkov vo firme má najčastejšie dve podoby: neformálnu – kde manažér príležitostne hodnotí pracovníka a ide skôr o náhodné situácie, v ktorých priamo posúdi prácu v danom okamihu

Formálne hodnotenie: je racionálne, periodické, vykonáva sa v pravidelných intervaloch a používa pracovné kritéria rovnaké pre danú skupinu pracovníkov

Hodnotenie pracovníkov sa realizuje preto, aby firma obstála v konkurenčnom prostredí. Svoju funkciu plní, len ak je objektívne, spravodlivé a založené na pravdivých údajoch, ktoré sú merateľné, porovnateľné, reálne. Má odhaliť s akým ľudským potenciálom firma disponuje, ale aj pracovníci by mali vedieť ako je s nimi spokojný ich šéf. Ponúkame vám preto systém ako viesť hodnotiace rozhovory, aby sa naplnili tieto ciele.

 

Ako zistím, že potrebujeme hodnotenie pracovníkov?

  • Ak chcete zistiť ako pracovníci vykonávajú svoju prácu, ako sa správajú k spolupracovníkom, zákazníkom ...
  • Ak chcete zistiť a porovnať pracovné výsledky ľudí
  • Ak hľadáte spôsoby zlepšenia pracovných výkonov a môžete aj ponúknuť cestu ako to dosiahnúť

 

Čo dosiahnem hodnotením pracovníkov?

  • Získate možnosť objasniť pracovníkom strategické ciele firmy a zistíte aká je pracovná výkonnosť ľudí, ich motivácia, súdržnosť
  • Získate možnosť motivovať ich, aby sa aj oni podieľali na dosahovaní konkrétnych cieľov
  • Poslúži vám to ako podklad pre ich odmeňovanie, odborný rast, pre premyslený postup pri výbere talentovaných ľudí na nové perspektívne miesto a tým si ich aj stabilizujete
  • Lepšie rozmiestnite pracovníkov podľa ich výkonnosti
  • Zvýšite aj pracovnú spokojnosť pracovníkov, vyjadríte tak, že máte o ľudí záujem

 

Čo mám spraviť ak chcem od Vás hodnotenie pracovníkov?

  • Kontaktujte nás a ponúkneme Vám možnosti spolupráce, ktoré môžu riešiť Vaše požiadavky v tejto oblasti.
  • Ponúkame vám odborníkov na proces hodnotenia, prípravy na hodnotiace rozhovory, môžete k tomu využiť aj psychologickú diagnostiku, alebo koučing pre manažérov, ktorí ešte nerealizovali hodnotenia pracovníkov

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.