img

Koučovanie manažérov (facilitácia a podpora)

Ako držať krok s dobou? Ako pracovať na sebe?

Vytvoríme Vám priestor na samostatný rast.

Koučovanie je nestranný pohľad na výkon práce, je to podpora niektorých optimálnych postupov, pomáha ujasňovať rozhodnutia, zavádzať zmeny, ako aj podporuje hľadanie nových riešení.

  • Realizuje sa na pracovisku v priamej aktivite manažéra.
  • Ide o spoluprácu zameranú na riešenie úloh a proces kariérového rastu.
  • Na riešenie plánov rozvoja manažéra.

Koučing pre personalistov či manažérov pri výberových pohovoroch, prepúšťacích rozhovoroch – na pracovisku.
Kouč uvoľnuje potenciál človeka a umožňuje maximalizovať jeho výkon. Vedie vás k hľadaniu zdrojov motivácie a k zmene uhlu pohľadu.

 

Koučovanie je proces

spolupráce kouča s manažérom, zameraný na hľadanie optimálnych riešení, rozuzlenie problémov, nachádzanie nových pohľadov a väzieb, hľadanie alternatívnych riešení, variánt. Proces koučovania ujasňuje spôsob riešenia, vedie k prijatiu rozhodnutia, dovádza k záverom, navrhuje akčný plán, alebo spôsob realizácie rozhodnutia. Prínosom je podpora rozvoja produktívnych vzťahov prinášajúcich výsledky.

 

Témy koučovania

ide o to, aby si na prvom stretnutí dohodli a vyjasnili proces spolupráce, oblasti a témy koučovania, časový harmonogram. Témy sú obvyklé tieto: Oblasť vzťahujúca sa k riadeniu spoločnosti, vedenie pracovníkov, stratégia, riešenie konkrétnych postupov apod. Odporúčame kombináciu riešenia strategických / dlhodobých / záležitostí a operatívnych problémov. Tému si vyberá koučovacia osoba. Ide o témy, ktoré sú pre koučovaného súčasnou alebo perspektívnou prioritou.

 

Etapy koučovania

  • objavuje sa potenciál / silné a slabé stránky/
  • vytváranie stratégie pre daný cieľ a prostredie
  • vytvára sa plán tréningu
  • motivácia a podpora
  • analýzy výsledkov a ťažkostí

 

Podmienky úspechu koučovania: dôvera v kouča, úprimnosť, ochota prijať princípy a pravidlá rozvoja, facilitácie a ochota aktívne pracovať.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.