img

Psychologické služby

 1. V živote človeka nastanú chvíle, keď potrebuje odbornú pomoc, jeho nevyriešené problémy ho zaťažujú a nevie sa dobre koncentrovať na pracovný výkon, preto ponúkame pre Vás aj služby, ktoré sú spojené s :
  a) Psychologickým poradenstvom
  b) Psychoterapiou.

  Tieto služby môžete ponúkať pre svojich pracovníkov aj v rámci benefitov.
  Kontaktujte nás, ponúkame v tejto oblasti diskrétnosť.
   
 2. Psychodiagnostika vodičov z povolania- bližšie informácie – dopravná psychológia.
 3. Vyšetrenie školskej pripravenosti

Vyšetrenie školskej pripravenosti

Školská zrelosť znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Pre školskú pripravenosť dieťaťa je okrem biologickej zrelosti organizmu dôležitá aj určitá úroveň rozumovej, citovej a sociálnej spôsobilosti. Väčšina detí je pripravená na školskú dochádzku v šiestich rokoch, ale samotný vek nevypovedá o tom, či je dieťa na školu zrelé. Pre úspešný štart dieťaťa a vybudovanie si pozitívneho vzťahu k škole nie je priaznivé, ak je dieťa zaškolené pred dosiahnutím školskej zrelosti. Nemá ešte rozvinuté schopnosti potrebné pre plnenie školských povinností, ktoré nezvláda a neprimerane ho zaťažujú. Počiatočný neúspech ho môže odradiť, vypestuje si negatívny postoj k učeniu a do školy bude chodiť s nechuťou. A nezabúdajme, že to je ešte len na začiatku povinnej školskej dochádzky. V prípade, že dieťa nie je pre školu zrelé, môžete požiadať o odklad a získaný rok využiť na rozvoj tých oblastí, v ktorých má dieťa medzery. Avšak ak dieťa je pripravené na školu, netreba nástup do školy odkladať, pretože o rok by sa dieťa v prvom ročníku nudilo.

Nepodceňujte dôležitosť toho, kedy a s akou motiváciou dieťa nastúpi do školy. Ak máte pochybnosti, či je Vaše dieťa pripravené na rolu školáka, je vhodné požiadať o odborné vyšetrenie školskej pripravenosti Vášho dieťaťa.

Dôvody pre vyšetrenie školskej pripravenosti:

 • podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivita
 • sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná citová pripútanosť (zväčša k matke), nesamostatnosť
 • hraničný dátum narodenia (jún, júl, august)
 • mimoriadne nadané deti, ktorým „zle vychádzajú roky“ a hrozí im automatický odklad o 1 rok
 • rozumové schopnosti na dolnej hranici normy, kde je potrebné rozhodnúť, či dieťa ostane v MŠ, pôjde do nultého ročníka ZŠ alebo do špeciálnej ZŠ
 • hravosť, neschopnosť sústrediť sa na úlohu, ktorá mu bola zadaná
 • poruchy vývinu reči, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť), deti predčasne narodené alebo s nízkou
 • pôrodnou hmotnosťou
 • snaha rodičov pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťaťa (v čom vyniká, v čom je slabšie) a pripraviť ho na vstup do školy

Mrg.Petra Helcmanovská: ambulancie- poradenskej psychológie, ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie a certifikovanej dopravnej psychológie
PhDr. Eva Sklenárová: ambulancie: poradenskej psychológie, pracovnej a organizačnej psychológie, certifikovanej dopravnej psychológie a ambulancia psychoterapie zameranej na človeka ( PCA prístup)

 

Objednávanie je na telefónnych číslach na presný čas takto:

 

PhDr. Eva Sklenárová:         0907 94 94 99

Mgr. Petra Helcmanovská: 0905 469 622 

V čase neprítomnosti sa zastupujeme navzájom.

 

Ordinačné hodiny: Mgr. Petra Helcmanovská:

Pondelok až piatok : 8,00-12,00;  13,00-16,00h;  od 12,00-13,00h je obedňajšia prestávka.

V sobotu a nedeľu - voľno

 

Ordinačné hodiny: PhDr. Eva Sklenárová:

Pondelok až piatok : 9,00-12,00;  13,00-16,00h;  od 12,00-13,00h je obedňajšia prestávka.

V sobotu a nedeľu - voľno

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.