Súdno-znalecké posudky

Poskytujeme  vypracovanie znaleckých posudkov v odbore psychológia:

PhDr. Eva Sklenárová, zapísaná v zozname znalcov SR

Kováčska 40

040 01 Košice

Kontakt: 0907 94 94 99 a 055/ 677 15 56